Popis funkcí ovládacího panelu prohlížeče
Tlačítko Funkce Popis
Přesun na začátek Přesune zobrazení na začátek snímku
Krok doleva Posune zobrazení o předdefinovaný krok doleva
Krok doprava Posune zobrazení o předdefinovaný krok doprava
Přesun na konec Přesune zobrazení na konec snímku
Automatické přehrávání Spustí automatické přehrávání od začátku, nebo z libovolného místa do konce snímku
Pozastavení automatického přehrávání Pozastaví automatické přehrávání snímku
Návrat do galerie/mapy Přepne zpět do galerie nebo do mapy podle toho odkud byl přehrávač spuštěn

Poznámka: Pokud je tlačítko červeně podbarveno, znamená to, že není v daném kontextu dostupné. Např. pokud je zobrazení na začátku snímku, nejsou dostupná tlačítka "Přesun na začátek" a "Krok vlevo".

panoramisimo.info  |  © 2014-2019 P.d.P.